REVERZNÉ INŽINIERSTVO

Reverzné inžinierstvo je proces, pri ktorom sa pomocou 3D skenera (bezdotykovo) získa reálny obraz (sken) o diele a následne sa pomocou získaného 3D skenu vytvára CAD model. Reverzné inžinierstvo je tiež využívané v situácii,

keď CAD model existuje, no reálny diel bol upravený alebo inak opracovaný a je nutné tieto zmeny zaznamenať aj do digitálnej podoby už existujúceho CAD modelu.