KOLABORATÍVNE INŠPEKČNÉ BUNKY

Riešenia kombinujú výhody vision systémov a kolaboratívnej robotiky otvárajúcej možnosti pre flexibilné použitie v rámci výrobných procesov bez nutnosti inštalácie pevných bezpečnostných prvkov.

Kontrolné kroky je možné doplniť o ďalšie aktivity ako odoberanie výrobkov z procesu a po ukončení inšpekcie ich následné ukladanie do balenia.

Mobilita riešenia v rámci výrobných priestorov.