PRENÁJOM 3D MERACÍCH ZARIADENÍ, PRENÁJOM OPERÁTOROV

Prenájom samostatného 3D meracieho zariadenia ponúkame podľa vopred dohodnutých obchodných podmienok (aj iné značky) v prípade, že zákazník je skúsený v oblasti 3D metrológie a má vyškolený personál.

Táto profesionálna kapacita je ponúkaná klientom. Kľúčovou konkurenčnou výhodou sú dlhoročné a profesionálne skúsenosti 3D meracích technikov metrológov a aj konzultantov

schopných vďaka nameraným údajom porozumieť výrobným problémom a napomôcť k ich riešeniu.