LASEROVÉ INLINE SYSTÉMY

Naše 3D meracie Inline systémy sú vybavené laserovými meracími jednotkami, ktoré ponúkajú 74 rôznych meracích režimov pre rozmerovú a cieľovú kontrolu.

Profil priečneho prierezu meracieho cieľa je zachytený na mieste, kde je laserové svetlo premietané v horizontálnej línii. 3D profil môže byť pomocou lineárnych alebo rotačných enkodérov generovaný spojením týchto 2D profilov do profilu celého meraného výrobku.

Nevyžaduje zarovnanie, profil sa extrahuje priamo z nameraného profilu.

Typické aplikácie merania:

• Meranie spár a presahov v montážnych procesoch.

• Meranie geometrie, plochy a objemu profilov pri zváracích a lepiacich aplikáciách.

• Meranie prierezov.

• Detekcia povrchových vád pri extrudovaných výrobkoch.

Parametre a meracie rozsahy:

• Ultra high-speed vzorkovanie pri 64 000 profilov/sek.

• Merací rozsah od 80 do 300 mm.

• Opakovateľnosť na úrovni 0,1% z meracieho rozsahu.