3D ANALÝZY A KONZULTÁCIE

Metrologické analýzy procesov a produktov.
Na analýzu je používaný veľmi výkonný metrologický softvér vyvinutý spoločnosťou InnovMetric (Kanada) – PolyWorks. Na základe získaných dát prostredníctvom mobilných meracích zariadení ponúkame našim zákazníkom analýzu rozmerov procesných odchýlok.

Vďaka využitiu tohto SW sme schopní spracovať dáta získané z dotykových aj bezdotykových meracích systémov a poskytnúť možnosť konfigurácie výstupov podľa zákazníckej požiadavky. SW taktiež umožňuje automatizovať opakujúce sa meracie úlohy na maximálnu úsporu času.

Získané dáta sú importované vo formáte .stl, „point cloud“, ďalej CAD dáta vo formáte .stp, .igs.
Prostredníctvom prekladačov je možné importovať CAD dáta vo formáte väčšiny používaných CAD softvérov.
Export dát sa realizuje vo formáte .stl, .txt, .igs a protokolov vo formáte .jpg, .xls, .html, PDF a ďalšie.