VISION INLINE SYSTÉMY

Automatizovaná inšpekcia - inštalácia zariadenia umožňuje okamžitú detekciu defektov a ich bezpečné a automatizované vyradenie z výrobného procesu.
Redukcia času na kontrolu kvality - kontrolná bunka overí kvalitu v rádoch sekúnd a tým umožňuje signifikantnú úsporu nákladov na kontrolu kvality.
Eliminácia chyby človeka - kontrola vykonávaná automaticky a nezávisle na obsluhe, výsledky kontroly sú objektívne a nezávislé na obsluhe pracoviska.
Bezkontaktné meranie - kontrolné operácie sú realizované bezkontaktne bez rizika poškodenia kontrolovaných produktov zo strany obsluhy.

• Realizácia stoviek automatizovaných bezkontaktných inšpekcií pomocou strojového videnia priamo vo výrobnom takte.
• Kontrola identity, kvality, prítomnosti namontovaných komponentov.
• Integrácia robotov pre flexibilnú možnosť dopĺňania inšpekčných algoritmov a meraných oblastí podľa potreby zákazníka.
• Ukladanie výsledkov na lokálne alebo vzdialené úložisko.
• Automatizovaná štatistika z výsledkov.

Naše vision riešenia disponujú širokou škálou software nástrojov na vyhodnocovanie merania:
• Detekcia prítomnosti komponentov a ich farby/ tvaru.
• Detekcia povrchových vád/ poškodení, nekonzistencií.
• Detekcia polohy prvkov, ich vzájomnej polohy, natočenia a tvarov.
Rozmerové merania a geometrické analýzy:
• Vzdialenosť hrán/ bodov
• Tvar a poloha kruhu
• Línia a uhol medzi líniami/ hranami
• Stredový bod otvorov
• Šírka a výška tvarov