LASEROVÉ INLINE SYSTÉMY

Naše 3D meracie Inline systémy sú vybavené laserovými meracími jednotkami, ktoré ponúkajú 74 rôznych meracích režimov pre rozmerovú a cieľovú kontrolu.
Profil priečneho prierezu meracieho cieľa je zachytený na mieste, kde je laserové svetlo premietané v horizontálnej línii. 3D profil môže byť pomocou lineárnych alebo rotačných enkodérov generovaný spojením týchto 2D profilov do profilu celého meraného výrobku.
Nevyžaduje zarovnanie, profil sa extrahuje priamo z nameraného profilu.

Typické aplikácie merania:
• Meranie spár a presahov v montážnych procesoch.
• Meranie geometrie, plochy a objemu profilov pri zváracích a lepiacich aplikáciách.
• Meranie prierezov.
• Detekcia povrchových vád pri extrudovaných výrobkoch.

Parametre a meracie rozsahy:
• Ultra high-speed vzorkovanie pri 64 000 profilov/sek.
• Merací rozsah od 80 do 300 mm.
• Opakovateľnosť na úrovni 0,1% z meracieho rozsahu.